Nasze produkty Folia do pryzmowania

Trzywarstwowa Folia do pryzmowania czarno-biała lub czarna zapewnia właściwą temperaturę niezbędną do procesu zakiszania. Przykrycie folią ogrodnicza dostęp powietrza i wody oraz powstrzymuje ulatnianie się dwutlenku węgla pełniącego funkcję konserwantu kiszonki. Dzięki zastosowaniu folii czarno-białej zyskuje się polepszenie wydajności kiszenia. Biała warstwa odbija promienie słoneczne i zapobiega obniżaniu wartości pokarmowej w procesie zakiszania, co występuje przy zastosowaniu folii tylko czarnej. Natomiast warstwa czarna ma na celu utrzymanie właściwej temperatury wewnątrz pryzmy. Folię koloru czarnego można używać w zadaszonych silosach przejazdowych, natomiast folię białą w silosach niezadaszonych i pryzmach. Zastosowanie folii do pryzmowania polega na nakrywaniu uformowanych pryzm z odpowiednio rozdrobnionej kukurydzy, traw, liści czy buraków przeznaczonych na kiszonki do karmienia zwierząt.

Podstawowym celem stosowania folii jest ograniczenie dostępu powietrza i światła w celu prawidłowego przebiegu procesu kiszenia oraz zabezpieczenia otrzymanej kiszonki przed zabrudzeniem i wpływem czynników atmosferycznych.

Opis produktu
Właściwość Wartość
Szerokość *
Grubość
Długość nawoju *
Barwa *
6, 8, 10, 12 m ± 0,3m
0,12 ± 0,03mm
25, 33mb ± 0,5mb
Czarna lub czarno - biała
Naprężenie przy maksymalnej sile rozciągającej ≥ 15 MPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 400%
Stabilność wymiarów w temperaturze 100°C < 4%

* Dopuszcza się inne długości, szerokości nawoju oraz barwę według ustaleń z klientem


Pliki do pobrania
PDF KARTA TECHNICZNA

« Wróć